Monday, 16/05/2022 - 12:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TT CẦU GỒ
 • Ngô Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0966291820
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký
  • Điện thoại:
   0982224780
 • Vũ Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0912901717
 • Tạ Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0374286380
 • Lê Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0342143567
 • Đinh Thị Hồng Minh ( Hà)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0986914875
  • Email:
   haquyet85@gmail.com
 • Dương Thị Thu Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988109952
  • Email:
   Duongthuhai1385@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0969496699
  • Email:
   Maugiaola2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0333474363
  • Email:
   Phuongthaoyt228@gmail.com
 • Hà Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0387780010
  • Email:
   hathu250590@gmail.com