Thứ hai, 16/05/2022 - 12:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TT CẦU GỒ
 • Nguyễn Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0969496699
  • Email:
   Maugiaola2@gmail.com
 • Lê Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0333791155
  • Email:
   thuthaosph98@gmail.com
 • Trần Thị Mỹ Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0988095802
  • Email:
   letran1701@gmail.com
 • Tạ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0972585611
  • Email:
   tathiha150497@gmail.com
 • Đỗ Thị Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0977042060
  • Email:
   a3maugiaolon@gmail.com
 • Trịnh Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0969548195
  • Email:
   trinhhoan90bg@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0384949118
  • Email:
   lan85646@gmail.com
 • Lê Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên- Tổ trưởng tổ MGL
  • Điện thoại:
   0917062188
  • Email:
   lemenmnyt83@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0943326391
  • Email:
   vungoc110889@gmail.com
 • Phạm Thị Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên- Phó tổ trưởng tổ MGL
  • Điện thoại:
   0972331102
  • Email:
   huongtramnyt@gmail.com