Thứ hai, 16/05/2022 - 12:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TT CẦU GỒ
 • Ngọc Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0383880158
  • Email:
   Ngocthily91@gmail.com
 • Lê Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0962686493
  • Email:
   Thuyduong.tueba@gmail.com
 • Triệu Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0973286689
  • Email:
   trieuthihuemn@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0963394013
  • Email:
   lethithanhvan21121996@gmail.com
 • Bế Thị Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0984570616
  • Email:
   Bethanhsonytbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0988101585
  • Email:
   dangthaolinh85@gmail.com
 • Tạ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0393168675
  • Email:
   xuanmnyt.bgt@gmail.com
 • Chu Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên-Tổ trưởng tổ MG bé
  • Điện thoại:
   0974014886
  • Email:
   thuymgbc3@gmail.com