Thư viện số hay thư viện trực tuyến là thư viện mà ở đó các bộ sưu tập các văn bản, tài liệu hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video được lưu trữ dưới dạng số (tương phản với các định dạng in, vi dạng, hoặc các phương tiện khác) cùng với các phương tiện để tổ chức, lưu trữ và truy cập các tài liệu dưới dạng tập tin trong bộ sưu tập của thư viện.

Thư viện số trường MNTT Cầu Gồ được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch xây dựng Mô hình điểm về thư viện số giai đoạn 2021-2023 của trường MNTT Cầu Gồ.

Mô hình thư viện được xây dựng qua 02 giai đoạn:

- Xây dựng cơ sở vật chất thư viện đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của Thư viện trong trường mầm non.

- Số hóa tài nguyên thư viện phục vụ công tác tra cứu thuận tiện, dễ dàng.

Thư viện với hơn 500 đầu sách bản in truyền thống và kho tài liệu được số hóa trên cơ sở liên kết với các nguồn tài nguyên chính thống, dự kiến sẽ hoàn thiện bước đầu vào tháng 4/2022, cùng với Ngày hội đọc sách, nhằm lan tỏa, phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong toàn thể CBGV, NV, HS và nhân dân.

Rất mong nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm trong xây dựng và khai thác mô hình thư viện số từ quý đồng nghiệp./.

                                                                                                                                                  BAN THƯ VIỆN